Phong Thủy Theo Tuổi

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1942 Nhâm Ngọ

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1942 Nhâm Ngọ Gia chủ sinh năm 1942 Nhâm Ngọ, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1967; 1974; 1975; 1983; 1952; 1953; 1982; 1947; 1987; 1957. Ảnh minh họa Dưới đây là bảng phân tích cụ thể cho từng tuổi theo thứ tự tốt giảm dần từ trên xuống: 1967

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1944 Giáp Thân

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1944 Giáp Thân Gia chủ sinh năm 1944 Giáp Thân, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1952; 1954; 1963; 1966; 1975; 1955; 1967; 1984; 1992; 1993. Ảnh minh họa Bảng đánh giá mức độ tốt của các tuổi theo hướng giảm dần: 1952 (Nhâm Thìn – Tràng lưu

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1950 Canh Dần

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1950 Canh Dần Gia chủ sinh năm 1950 Canh Dần, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1975; 1983; 1952; 1966; 1967; 1982; 1990; 1995; 1947; 1953. Ảnh minh họa Bảng đánh giá cụ thể mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1975

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1949 Kỷ Sửu Gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu, trong năm 2015 Ất Sửu nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất đầu năm: 1947; 1950; 1957; 1960; 1964; 1977; 1980; 1984; 1987. Ảnh minh họa Bảng đánh giá cụ thể mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1948 Mậu Tý Gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất đầu năm: 1980; 1947; 1950; 1956; 1968; 1973; 1976; 1988; 1993; 1995. Ảnh minh họa Bảng đánh giá mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1980

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1951 Tân Mão

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1951 Tân Mão Gia chủ sinh năm 1951 Tân Mão, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất đầu năm: 1966; 1983; 1953; 1974; 1982; 1967; 1975; 1952; 1990; 1946. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng đánh giá mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1966